About me

Chào! Tôi là Vinh và tôi sống ở Ho Chi Minh, VN. Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Tôi thích sách, cây cối, lập trình và đi du lịch khắp thế giới cùng người vợ tuyệt vời ???. Ngoài ra, tôi bị mê hoặc bởi vũ trụ và tôi cảm thấy rất thích thú khi được ngắm các vì sao.

Work

Nhà phát triển chính cho F2PAUTO.COM
Tôi cung cấp dịch vụ thiết kế và cài đặt các ứng dụng web và ứng dụng di động theo nhu cầu. Hỗ trợ cung cấp giải pháp marketing tổng thể cho doanh nghiệp, startup vừa và nhỏ
Là một youtuber với kênh ORIVIU
Đồng thời là một Fullstack Developer tại Topebox
Bạn có thể liên lạc với tôi qua Twitter Theo dõi tôi trên Twitter

Books

Những cuốn sách tôi nghĩ là phải đọc hoặc đơn giản là tôi đã rất thích

Videos

Những video ngẫu nhiên mà tôi nghĩ là đáng xem

Blogs

Quotes

Những câu trích dẫn ngẫu nhiên mà tôi thấy truyền cảm hứng và có ý nghĩa

We have two lives, and the second begins when we realize we only have one.

― Confucius

The man who moves a mountain begins by carrying away small stones.

― Confucius

The man who asks a question is a fool for a minute, the man who does not ask is a fool for life.

― Confucius

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did so. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.

― Mark Twain

You have no responsibility to live up to what other people think you ought to accomplish. I have no responsibility to be like they expect me to be. It's their mistake, not my failing.

― Mark Twain

Watch your thoughts, they become your words; watch your words, they become your actions; watch your actions, they become your habits; watch your habits, they become your character; watch your character, it becomes your destiny.

― Laozi

If you are going through hell, keep going.

― Winston S. Churchill

Attitude is a little thing that makes a big difference.

― Winston S. Churchill

To think is easy. To act is hard. But the hardest thing in the world is to act in accordance with your thinking.

― Johann Wolfgang von Goethe

It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live.

― Marcus Aurelius

If it is not right do not do it; if it is not true do not say it.

― Marcus Aurelius

You have power over your mind - not outside events. Realize this, and you will find strength.

― Marcus Aurelius

The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.

― Marcus Aurelius

If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it; and this you have the power to revoke at any moment.

― Marcus Aurelius

There is no easy way from the earth to the stars

― Seneca

We suffer more often in imagination than in reality

― Seneca